logo

Søg:

<< Fællesarbejde/arbejdsdage Indeks Fællesudgifter >>
Fælleslokaler

Ejerforeningen råder over forskellige lokaler til fælles afbenyttelse. I disse såkaldte ”udenomsrum” er kun kortvarigt ophold tilladt. Dette omfatter f.eks. vaskekælder, hobbyrum, etc.

For at opfylde kravene fastsættes følgende mht. deres afbenyttelse:

Fællesrummene skal således være forladt kl. 22.00.

Alle lokaler skal afleveres opryddede og rengjorte. Hvis anvendelse til kl. 22.00 skal dette ske senest næste dag kl. 12.00. Hvis dette ikke sker, kan udgifter til rengøring blive tilskrevet anvenderen.
<< Fællesarbejde/arbejdsdage Indeks Fællesudgifter >>