logo

Søg:

<< Fælleslokaler Indeks Haven >>
Fællesudgifter

Regnskab og budget for ejerforeningen vedtages hvert år på den ordinære generalforsamling. Den månedlige indbetaling af fællesudgifter, a conto varme og vand opkræves over PBS. Hvis den månedlige betaling ikke sker rettidig, vil bestyrelsen udsende en rykkerskrivelse.


<< Fælleslokaler Indeks Haven >>