logo

Søg:

<< Fjensyn og antenneforhold Indeks Fælleslokaler >>
Fællesarbejde/arbejdsdage

For at spare på vedligeholdelseskontoen arrangerer bestyrelsen fælles arbejdsdage den første lørdag i maj og den første lørdag i oktober. Arbejdet kan bestå af f.eks. maling af opgange, kældergange, rengøring af vaskekælder, havearbejde osv.

De der ikke ønsker at deltage i fællesarbejdet eller på anden måde er forhindret i at deltage, kan via PBS indbetale et af bestyrelsen fastsat beløb til dækning af udgifter på arbejdsdagen (forplejning, containerleje m.m.).
<< Fjensyn og antenneforhold Indeks Fælleslokaler >>