logo

Søg:

Indeks Affald >>
Fra- og tilflytning

Følgende bedes oplyst til bestyrelsen hurtigst muligt:

Den nye ejer bedes blive oplyst om ejerforeningens indlukningsordning. For at komme med i ordningen kræver det, at lejligheden har det nyeste låsesystem.

Ovennævnte bedes venligst fulgt, da det vil lette bestyrelsens arbejde betydeligt.

Bestyrelsen henstiller meget til, at Råd og Retningslinier for affald også følges i forbindelse med fraflytning.
Indeks Affald >>