logo

Søg:

<< Fra- og tilflytning Indeks Storskrald >>
Affald

Affald skal smides i affaldscontaineren - affaldsøen mellem de to parkeringspladser.

Affaldscontaineren er KUN til almindeligt husholdningsaffald. Store genstande, elektronik, tæpper osv. samles til storskrald, se næste afsnit. Vejledning til hvilke ting, der er storskrald og hvordan disse skal pakkes, findes på opslagstavlen i hver opgang. 

Aviser og pap lægges i de dertil indrettede containere på parkeringspladsen. Én container er placeret på parkeringspladsen foran opgang nr. 75, én modsat affaldscontaineren mellem de to bygninger og to mellem redskabsskuret og storskraldspladsen.

Flasker og glas skal lægges i containerne ved busstoppestedet ved Brabrandhallen.

Affald m.v. må under ingen omstændigheder stilles i trappeopgange, kældergange, fælleslokaler eller lignende steder.


  1. Storskrald<< Fra- og tilflytning Indeks Storskrald >>