logo

Søg:

<< Dyr Indeks El >>
Specielt om hunde

En hund skal på ejerforeningens område føres i snor, medmindre den er ledsaget af en person, som har fuld kontrol over den.

Hunde må ikke besørge på ejerforeningens område. Sker dette alligevel, er den pågældende hunds ledsager pligtig til at fjerne ekskrementerne straks.
<< Dyr Indeks El >>