logo

Søg:

<< Cykler Indeks Specielt om hunde >>
Dyr

Det er kun tilladt at holde ét husdyr per lejlighed, og kun hvis bestyrelsen giver sit skriftlige samtykke hertil.

Bestyrelsen kan inddrage tilladelsen, hvis reglementet ikke overholdes, eller hvis det pågældende dyr i øvrigt er til væsentlig gene for ejendommen eller beboerne.

Det kan ikke tolereres, at et husdyr forstyrrer de omkringboende ved gentagende eller vedholdende støj (gøen, tuden, mjaven eller lignende).

Stationære stuedyr er ikke omfattet af reglerne.


  1. Specielt om hunde<< Cykler Indeks Specielt om hunde >>