logo

Søg:

<< Udskiftning af hoveddør Indeks
Renovering og vedligeholdelse af badeværelser

I forbindelse med renovering af badeværelser skal man være opmærksom på bl.a. forebyggelse af  nedsivningsskader. Ved nedsivningsskader er det underboen, som er den skadelidte og overboen, som er skadevolder.
Typiske årsager til disse skader er:
1. Ikke forskriftsmæssigt udført membran i forbindelse med renovering, som ejeren selv har udført og betalt. Dette er overboens ansvar og er Ejerforeningen uvedkommende.
2. Manglende vedligeholdelse af fuger omkring badekar. Dette er overboens ansvar og er Ejerforeningen uvedkommende.<< Udskiftning af hoveddør Indeks