logo

Søg:

<< Teknik i lejlighederne Indeks Trappevask >>
Varme

Alle radiatorer er forsynet med termostatventiler på returledningen. For at udnytte disse termostatventiler bedst muligt, bør man ved fyringssæsonens begyndelse indstille ventilerne så lavt som muligt, således at man netop opnår den ønskede rumtemperatur. Røret omkring termostatventilen må aldrig være varmt at mærke på, da dette betyder, at det varme vand i radiatoren ikke udnyttes, men blot går retur til fjernvarmeværket.


<< Teknik i lejlighederne Indeks Trappevask >>