logo

Søg:

<< Kælder Indeks Opgange >>
Måleraflæsning

Brunata A/S aflæser alle varme- og vandmålere en gang årligt.

Alle skal give adgang for dem, og alle skal sørge for, at Brunata A/S kan komme ind i lejligheden på det forud anmeldte tidspunkt. Alle målere skal være frit tilgængelige. Hvis de må gå forgæves, vil de ekstra omkostninger dette måtte give anledning til, blive pålagt den enkelte lejlighed.
<< Kælder Indeks Opgange >>