logo

Søg:

<< Haven Indeks Legeplads >>
Haveudvalg

Der er 5 medlemmer i udvalget, der primært tager sig af den overordnede planlægning, så som nyplantning og fældning af buske og træer.

Udvalget refererer direkte til bestyrelsen. Interesserede i at deltage i udvalget kan henvende sig til bestyrelsen.
<< Haven Indeks Legeplads >>