logo

Søg:

<< Boremaskine Indeks Cykler >>
Bygninger

Angående udvendig vedligeholdelse af bygningerne se venligst Vedtægterne § 16A. Skader anmeldes til det medlem af bestyrelsen, der er bygningsansvarlig.

Vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed påhviler alene ejeren af denne. (Se Vedtægterne § 16B)
<< Boremaskine Indeks Cykler >>